Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu nhưng phải mất cả cuộc đời...

Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
-
It only takes 3 seconds to say
"Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. - It only takes 3 seconds to say "I LOVE YOU", but all one's life to prove it."
Danh ngôn tình yêu Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận