Chỉ có việc nào người ta thực sự muốn làm thì mới có thể...

Chỉ có việc nào người ta thực sự muốn làm thì mới có thể làm tốt được.
"Chỉ có việc nào người ta thực sự muốn làm thì mới có thể làm tốt được."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận