Chẳng về Hội Vật thì thôi Về thì đích phải xơi nồi lươn măng...

Chẳng về Hội Vật  thì thôi, 
  Về thì đích phải xơi nồi lươn măng.
  Đã ăn thì ăn đậu răng,
  Lấy năm bảy cọc cho bằng người ta.
  Ai ơi, muôn dặm đường xa,
  Cái lươn quấn chặt lấy ba măng vòi.
"Chẳng về Hội Vật thì thôi, Về thì đích phải xơi nồi lươn măng. Đã ăn thì ăn đậu răng, Lấy năm bảy cọc cho bằng người ta. Ai ơi, muôn dặm đường xa, Cái lươn quấn chặt lấy ba măng vòi."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận