Chẳng tham bồ lúa anh đầy Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian...

Chẳng tham bồ lúa anh đầy, 
  Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian.
"Chẳng tham bồ lúa anh đầy, Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận