Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho...

Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi.
-
There are certainly not so many men of large fortune in the world, as there are pretty women to deserve them.
"Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi. - There are certainly not so many men of large fortune in the world, as there are pretty women to deserve them."
Danh ngôn đàn ông Jane Austen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận