Cây hoa nhà ta cây quả nhà ta Muốn ăn thì vác gậy ra...

Cây hoa nhà ta, cây quả nhà ta, 
  Muốn ăn thì vác gậy ra mà cời.
  Cây hoa nhà người, cây quả nhà người,
  Trông thì mỏi mắt, chòi thời mỏi tay.
"Cây hoa nhà ta, cây quả nhà ta, Muốn ăn thì vác gậy ra mà cời. Cây hoa nhà người, cây quả nhà người, Trông thì mỏi mắt, chòi thời mỏi tay."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận