Cần cù bù thông minh.

Cần cù bù thông minh.
"Cần cù bù thông minh."
Danh ngôn công việc Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận