Cái gì tốt hơn sự thông thái khôn ngoan Đó là phụ nữ Cái...

Cái gì tốt hơn sự thông thái, khôn ngoan? Đó là phụ nữ. Cái gì quí hơn một người phụ nữ tốt? Chẳng có gì.
-
What is better than wisdom? Woman. And what is better than a good woman? Nothing.
"Cái gì tốt hơn sự thông thái, khôn ngoan? Đó là phụ nữ. Cái gì quí hơn một người phụ nữ tốt? Chẳng có gì. - What is better than wisdom? Woman. And what is better than a good woman? Nothing."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận