Cách tốt nhất để hành động là hành động The most effective way to...

Cách tốt nhất để hành động, là hành động.
-
The most effective way to do it, is to do it.
"Cách tốt nhất để hành động, là hành động. - The most effective way to do it, is to do it."
Danh ngôn công việc Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận