Bồ xấu thì sợ bạn chê Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn giành...

Bồ xấu thì sợ bạn chê,
 Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn giành.
 Thế nên anh mới phải đành,
 Làm thân giai ế dành bồ bạn anh.
"Bồ xấu thì sợ bạn chê, Bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn giành. Thế nên anh mới phải đành, Làm thân giai ế dành bồ bạn anh."
Danh ngôn tình yêu Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận