Biết rõ và làm tốt công việc duy nhất là tạo nên một sự...

Biết rõ và làm tốt công việc duy nhất là tạo nên một sự phát triển vượt bậc, còn hơn là làm nửa vời hàng trăm việc.
 Goethe
"Biết rõ và làm tốt công việc duy nhất là tạo nên một sự phát triển vượt bậc, còn hơn là làm nửa vời hàng trăm việc. Goethe"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận