Bị khiêu khích mà không giận nếu không phải là người đại lượng thì...

Bị khiêu khích mà không giận, nếu không phải là người đại lượng thì tất hẳn là người sâu hiểm.
 – Lưu Phán
"Bị khiêu khích mà không giận, nếu không phải là người đại lượng thì tất hẳn là người sâu hiểm. – Lưu Phán"
Ngạn ngữ về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận