Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta...

Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.
-
A man's true character comes out when he's drunk.
"Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn. - A man's true character comes out when he's drunk."
Danh ngôn đàn ông Charlie Chaplin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận