Anh về Bình Định thăm nhà Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng...

Anh về Bình Định  thăm nhà, 
  Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng.
  Cưới nàng đôi nón Gò Găng ,
  Xấp lãnh An Thái  một khăn trầu nguồn.
"Anh về Bình Định thăm nhà, Tháng hai trở lại tháng ba cưới nàng. Cưới nàng đôi nón Gò Găng , Xấp lãnh An Thái một khăn trầu nguồn."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận