Anh ơi có nhớ thuở cùng thề Cầm dao lá liễu dựa kề tóc...

Anh ơi! có nhớ thuở cùng thề, 
  Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai. 
  Chữ đề vô đá lâu phai, 
  Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?
"Anh ơi! có nhớ thuở cùng thề, Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai. Chữ đề vô đá lâu phai, Nằm đêm nghĩ lại thử ai bạc tình?"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận