Anh đừng chê em áo rách quần phèn Anh không coi bụi hẹ nó...

Anh đừng chê em áo rách quần phèn, 
  Anh không coi bụi hẹ nó rã bèn còn thơm,
  Dế kêu sầu dưới đống phân rơm,
  Từ năm nay anh ở vậy giữ danh thơm đợi mình.
"Anh đừng chê em áo rách quần phèn, Anh không coi bụi hẹ nó rã bèn còn thơm, Dế kêu sầu dưới đống phân rơm, Từ năm nay anh ở vậy giữ danh thơm đợi mình."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận