Anh đi trên đường Ba Vát Anh đạp cát cát nhỏ Anh đạp cỏ...

Anh đi trên đường Ba Vát ,
  Anh đạp cát, cát nhỏ,
  Anh đạp cỏ, cỏ mòn,
  Yêu nhau thời độ trăng tròn,
  Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu nhau.
"Anh đi trên đường Ba Vát , Anh đạp cát, cát nhỏ, Anh đạp cỏ, cỏ mòn, Yêu nhau thời độ trăng tròn, Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu nhau."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận