Anh đi lúa chửa chia vè Anh về lúa đã chín hoe cả đồng...

Anh đi lúa chửa chia vè, 
  Anh về lúa đã chín hoe cả đồng.
"Anh đi lúa chửa chia vè, Anh về lúa đã chín hoe cả đồng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận