Ai ơi chớ nghĩ mình hèn Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong...

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn, 
  Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.
"Ai ơi chớ nghĩ mình hèn, Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận