Ai làm cái phận em nghèo Kém ăn kém nói kém điều khôn ngoan...

Ai làm cái phận em nghèo, 
  Kém ăn, kém nói, kém điều khôn ngoan. 
  Bởi chưng chẳng có bạc vàng, 
  Cho nên em phải nhường khôn cho người.
"Ai làm cái phận em nghèo, Kém ăn, kém nói, kém điều khôn ngoan. Bởi chưng chẳng có bạc vàng, Cho nên em phải nhường khôn cho người."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận