Ai đi muôn dặm non sông Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy...

Ai đi muôn dặm non sông,
  Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.
"Ai đi muôn dặm non sông, Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận