Ai bày luật lệ làm chi Để đôi con dì chẳng lấy được nhau...

Ai bày luật lệ làm chi, 
  Để đôi con dì chẳng lấy được nhau.
"Ai bày luật lệ làm chi, Để đôi con dì chẳng lấy được nhau."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận