Thêm bạn bớt thù Hãy luôn tìm kiếm những người bạn mới để...

“Thêm bạn bớt thù.”
 Hãy luôn tìm kiếm những người bạn mới để tránh những thù hận đáng tiếc trong cuộc sống.
"“Thêm bạn bớt thù.” Hãy luôn tìm kiếm những người bạn mới để tránh những thù hận đáng tiếc trong cuộc sống."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận