Đừng nhìn lại xem bạn đã làm những gì Hãy cứ tiếp tục...

“Đừng nhìn lại xem bạn đã làm những gì. Hãy cứ tiếp tục đi”
"“Đừng nhìn lại xem bạn đã làm những gì. Hãy cứ tiếp tục đi”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận