Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà...

“Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó”
"“Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận