Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng Hãy tự trách mình đã...

Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng. Hãy tự trách mình đã kỳ vọng quá nhiều.
"Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng. Hãy tự trách mình đã kỳ vọng quá nhiều."
Danh ngôn tình yêu Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận