Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa...

Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
-
A life without love is no life at all.
"Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa. - A life without love is no life at all."
Danh ngôn tình yêu Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận