Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời và em là ánh...

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng.
-
There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights.
"Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng. - There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights."
Danh ngôn tình yêu Bram Stoker
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận