Yêu nhau củ ấu cũng tròn, Ghét thì bồ hòn cũng méo.

Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
 Ghét thì bồ hòn cũng méo.
"Yêu nhau củ ấu cũng tròn, Ghét thì bồ hòn cũng méo."
Danh ngôn tình yêu Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận