Thời gian Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi Trôi nhanh đối...

Thời gian
 Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
 Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
 Quá dài đối với ai phiền não
 Quá ngắn đối với ai hân hoan
 Nhưng đối với kẻ đang yêu,
 Thời gian là vĩnh cửu.
"Thời gian Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi Trôi nhanh đối với ai sợ hãi Quá dài đối với ai phiền não Quá ngắn đối với ai hân hoan Nhưng đối với kẻ đang yêu, Thời gian là vĩnh cửu."
Danh ngôn tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận