Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu ngoại trừ việc yêu...

Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
-
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
"Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa. - You will be doing anything for the one you love, except love them again."
Danh ngôn tình yêu Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận