Người ta có thể che giấu mọi thứ nhưng có hai thứ không thể...

Người ta có thể che giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là say rượu và đang yêu.
 Người ta có thể khoe mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là cố tỉnh rượu và cố không yêu.
"Người ta có thể che giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là say rượu và đang yêu. Người ta có thể khoe mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là cố tỉnh rượu và cố không yêu."
Danh ngôn tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận