Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất.

Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất.
"Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất."
Danh ngôn tình yêu Ngạn ngữ Ả rập
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận