Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn nhưng người đợi bạn...

Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi bạn nhất định rất yêu bạn.
"Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn, nhưng người đợi bạn nhất định rất yêu bạn."
Danh ngôn tình yêu Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận