Rất hiếm khi người ta có thể thấy lời hứa hẹn về người đàn...

Rất hiếm khi người ta có thể thấy lời hứa hẹn về người đàn ông ở một bé trai, nhưng người ta hầu như luôn luôn thấy được mối đe dọa về người phụ nữ ở một bé gái.
-
It is rare that one can see in a little boy the promise of a man, but one can almost always see in a little girl the threat of a woman.
"Rất hiếm khi người ta có thể thấy lời hứa hẹn về người đàn ông ở một bé trai, nhưng người ta hầu như luôn luôn thấy được mối đe dọa về người phụ nữ ở một bé gái. - It is rare that one can see in a little boy the promise of a man, but one can almost always see in a little girl the threat of a woman."
Danh ngôn phụ nữ Alexandre Dumas
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận