Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi...

Học trò học hiếu học trung, 
  Học cho đến mực anh hùng mới thôi.
"Học trò học hiếu học trung, Học cho đến mực anh hùng mới thôi."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận