Gắng công kén hộ cốm Vòng Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui...

Gắng công kén hộ cốm Vòng , 
  Kén chồng Bạch Hạc  cho lòng ai vui.
"Gắng công kén hộ cốm Vòng , Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận