Dạy con từ thuở tiểu sinh Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi...

Dạy con từ thuở tiểu sinh
 Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
 Học cho “cách vật trí tri”
 Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
"Dạy con từ thuở tiểu sinh Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi Học cho “cách vật trí tri” Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận