Anh Sơn phủ bạc thiếp hòe Gió Nam Đàn thổi Liễu về với xuân...

Anh Sơn  phủ bạc thiếp hòe, 
  Gió Nam Đàn  thổi, Liễu về với xuân.
"Anh Sơn phủ bạc thiếp hòe, Gió Nam Đàn thổi, Liễu về với xuân."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận