Ân tình chưa đặng bao lâu Tằm sao lại bỏ nghĩa dâu hỡi tằm...

Ân tình chưa đặng bao lâu, 
  Tằm sao lại bỏ nghĩa dâu hỡi tằm.
"Ân tình chưa đặng bao lâu, Tằm sao lại bỏ nghĩa dâu hỡi tằm."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận