Ai qua Yên Tử Quỳnh Lâm Vĩnh Nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành...

Ai qua Yên Tử  - Quỳnh Lâm , 
  Vĩnh Nghiêm  chưa đến, thiền tâm chưa đành.
"Ai qua Yên Tử - Quỳnh Lâm , Vĩnh Nghiêm chưa đến, thiền tâm chưa đành."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận