Ai ơi chẳng chóng thì chầy Có công mài sắt có ngày nên kim...

Ai ơi chẳng chóng thì chầy, 
  Có công mài sắt có ngày nên kim.
"Ai ơi chẳng chóng thì chầy, Có công mài sắt có ngày nên kim."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận