Yêu thương thổi sức sống vào bất cứ thứ gì đã chết quanh ta...

Yêu thương thổi sức sống vào bất cứ thứ gì đã chết quanh ta.
Love brings to life whatever is dead around us.
"Yêu thương thổi sức sống vào bất cứ thứ gì đã chết quanh ta. Love brings to life whatever is dead around us."
Danh ngôn về yêu thương Franz Rosenzweig
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận