Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ The most...

Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ.
-
The most formidable weapon against errors of every kind is reason.
"Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ. - The most formidable weapon against errors of every kind is reason."
Danh ngôn công việc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận