Việc làm nghiêm chỉnh nhất của ta trên Trái đất này là yêu thương...

Việc làm nghiêm chỉnh nhất của ta trên Trái đất này là yêu thương, những việc khác chẳng đáng kể.
Ce que nous faisons de plus sérieux sur cette terre c'est d'aimer, le reste ne compte guère.
"Việc làm nghiêm chỉnh nhất của ta trên Trái đất này là yêu thương, những việc khác chẳng đáng kể. Ce que nous faisons de plus sérieux sur cette terre c'est d'aimer, le reste ne compte guère."
Danh ngôn về yêu thương Green Julien
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận