Tuyệt vọng là ma túy Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng...

Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.
-
Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference.
"Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng. - Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference."
Danh ngôn tâm hồn Charlie Chaplin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận