Tuy mình không đẹp…nhưng còn lâu mới xấu.

Tuy mình không đẹp…nhưng còn lâu mới xấu.
"Tuy mình không đẹp…nhưng còn lâu mới xấu."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận