Trưởng thành có nghĩa là dần dần trở nên dửng dưng thậm chí vô...

Trưởng thành - có nghĩa là dần dần trở nên dửng dưng, thậm chí vô cảm đối với tất cả những gì mình đã từng khắc cốt ghi tâm.
"Trưởng thành - có nghĩa là dần dần trở nên dửng dưng, thậm chí vô cảm đối với tất cả những gì mình đã từng khắc cốt ghi tâm."
Danh ngôn cuộc sống Bốn năm phấn hồng- Dịch Phấn Hàn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận