Trong nghệ thuật chỉ có sự tiến bộ nhanh hay chậm Về cơ bản...

Trong nghệ thuật chỉ có sự tiến bộ nhanh hay chậm. Về cơ bản, nó là vấn đề về sự tiến hóa chứ không phải là cách mạng.
-
In art there are only fast or slow developments. Essentially it is a matter of evolution, not revolution.
"Trong nghệ thuật chỉ có sự tiến bộ nhanh hay chậm. Về cơ bản, nó là vấn đề về sự tiến hóa chứ không phải là cách mạng. - In art there are only fast or slow developments. Essentially it is a matter of evolution, not revolution."
Danh ngôn Nghệ Thuật Bela Bartok
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận