Trên con đường cao tốc của cuộc đời chúng ta thường nhận ra hạnh...

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.
-
On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror.
"Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu. - On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror."
Danh ngôn hạnh phúc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận